Šios savaitės sukaktuvininkai (spalio 3 – 9 d.)

Eduardas Mieželaitis

Eduardas Miezÿelaitis

1919 10 03 (poetas, publicistas, vertėjas)

Rudens elegija
Nepažinti žalio miško!
Kas pamargo, kas išblyško…
Daug kas svyri be vainiko,
Daug kas visiškai išnyko…
Dulkės, kur ramunės mirė, –
Braido grobuonys po girią,
Žemės žiežula ravėja
Jos pavėniais stypinėja!
Ji vis tyliai skina, skobia,
Ką nurengia, ką nugobia,
Ruošia savo ruošą rūsčią –
Todrin girioje taip tuščia!
Tai rudens rimtis graudinga –
Bet ir širdžiai daug kas stinga,
Ir netesi, kas sapnuota
Apie žemės trumpą puotą…
Daug žadėjo man žibutė,
Menką pėdą riša piūtė,
Juo, kad alkis, kaičia puodą,
Daug talpesnį už aruodą…
Bet kur grūdas, ten ir pelas –
Kas žadėta, gal ne melas,
Gal aš sėsiu sėklą vislią,
Kai išminsiu gyvio mįslę…

Juozas Macevičius

macevicius

1928 10 04 (rašytojas, poetas, vertėjas)

Alfonsas Bieliauskas

alfonsas-bieliauskas-525569f7aec65

1923 10 05  (rašytojas prozininkas, publicistas, literatūros kritikas)

“Žmogui visi gyvenimo laikotarpiai turi būti geri. Kol gyveni, tol gerai. Sunku rūšiuoti… Čia politikai rūšiuoja“, o eiliniai žmonės tiesiog gyvena.”

Vincas Pietaris

Vincas Pietaris

1850 10 09 (rašytojas, draudžiamosios lietuvių publicistikos bendraautoris, pirmojo lietuviško istorinio romano „Algimantas“ autorius)

  „Buvo tai 29 diena birželio, buvo tai petrinių diena 1865 metų. Aš pabaigiau Senpilės klases ir ketinau važiuoti namon ir, atsisveikindamas su Kriaučiūnu, ryžausi pakalbėti su juoju truputį atviriau apie Lietuvą, lietuvius ir lietuvystę. Man jis nurodė vaikiščiu mislijančiu ir panašiu ant manęs. Pašnekis mudviejų buvo neilgas, nes abudu rengėmės namo, bet abudu susišnekėjome budinti lietuvius ir neduoti jųjų versti į lenkus. Taip susitarę pasiskyrėme ant ilgo“.