Teisinė informacija

Įstatymai

Lietuvos Respublikos muziejų įstatymas

Lietuvos Respublikos muziejų įstatymo 4, 5, 7, 9, 12, 13 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas

Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo

Dėl informacinės visuomenės plėtros komiteto prie lietuvos respublikos vyriausybės direktoriaus 2004 m. kovo 31 d. įsakymo nr. t-40 „dėl neįgaliesiems pritaikytų interneto tinklalapių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymai

Dėl skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015–2020 metų programos įgyvendinimo priemonių 2016–2018 metų plano patvirtinimo

Dėl skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015–2020 metų programos patvirtinimo

Dėl muziejuose saugomų kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo tikrąja verte metodikos patvirtinimo (priimtas 2015-01-07 Nr. ĮV-3)

Dėl Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos LIMIS diegimo nacionaliniuose ir respublikiniuose muziejuose

Dėl skaitmeninio turinio kūrimo rekomendacijų patvirtinimo

Dėl muziejinių vertybių (eksponatų) vertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo

Dėl Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcijos patvirtinimo

Lietuvos muziejų asocijacija

Lietuvos muziejų asociacijos įstatai