Reorganizavimo sąlygos

 Duomenys apie reorganizuojamą biudžetinę įstaigą, kuri kaip biudžetinė įstaiga po reorganizavimo baigs veiklą:  

 1. pavadinimas –Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus;
 2. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;
 3. buveinė – Rungos g. 24, Elektrėnai;
 4. juridinio asmens kodas – 300002463;
 5. duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre (registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras). 

Duomenys apie reorganizavime dalyvaujančią biudžetinę įstaigą, kuri kaip biudžetinė įstaiga po reorganizavimo tęs veiklą:  

  1. pavadinimas – Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka; 
  2. teisinė forma – biudžetinė įstaiga; 
  3. buveinė – Draugystės g. 2, Elektrėnai; 
  4. juridinio asmens kodas – 188207697; 
  5. duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre (registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras). 

Reorganizavimo būdas – prijungimas. Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus, kuris po reorganizavimo baigsia savo veiklą kaip juridinis asmuo, prijungiamas prie Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos, kuri perims visą Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejaus turtą, teises ir pareigas.  

Po reorganizavimo pasibaigianti biudžetinė įstaiga – Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus. 

Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka.  

Elektrėnų savivaldybės viešajai bibliotekai visos reorganizuoto Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejaus teisės ir pareigos pereina nuo 2024 m. sausio 1 d.  

Dokumentai: 

Biudžetinės įstaigos Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejaus reorganizavimo jungimo būdu prijungiant prie biudžetinės įstaigos Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos reorganizavimo sąlygų aprašas >> 

Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų projektas >> 

Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejaus 5 metų finansinių ataskaitų rinkiniai: 

https://www.elektrenumuziejus.lt/ataskaitu-rinkiniai/  

Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos 5 metų finansinių ataskaitų rinkiniai: 

https://www.esvb.lt/administracine-informacija/finansiniu-ataskaitu-rinkiniai/