Paskatinimai ir apdovanojimai

Laikotarpis Paskatintų darbuotojų skaičius
2021 m. II pusmetis Buvo paskatinti 5 darbuotojai už asmeninį išskirtinį indėlį įgyvendinant įstaigai nustatytus tikslus arba pasiektus rezultatus ir įgyvendintus uždavinius