Struktūra ir kontaktai

Įmonės kodas 3000 02463, Rungos g. 24, LT-26110 Elektrėnai. Tel.: 8 619 51452

Atsisk. sąsk. LT 794010042402821268 DNB BANKAS. Banko kodas 40100

El. paštas: elektrenumuziejusgmail.com
Internetinė svetainė: https://www.elektrenumuziejus.lt/
Direktorė – Jurgita Chmieliauskienė, tel. nr.: 8 619 51452
Buhalterė - Nijolė Jukavičienė tel. nr.: 8 650 19 241
Fondų saugotoja - Eglė Dambrauskienė tel. nr.: 8 619 51452
Renginių organizatorė - Aldona Paliokienė tel. nr.: 8 619 51452
Ūkvedys - Tomas Diemontas tel. nr.: 8 619 51452
Darbo laikas:
pirmadieniais – ketvirtadieniais 8–17 val.;
penktadieniais – 8–15.45 val.;
savaitgaliais – tik iš anksto susitarus telefonu.

Muziejaus filialas - Abromiškių svirnas

Tel.: 8 619 51452  El. paštas: elektrenumuziejusgmail.com

Darbo laikas:

Lankytojai priimami tik iš anksto užsiregistravus internetu https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJku-IeOP1PF42sgNhtKZpNES-bTgAh-

arba telefonu 8 619 51452