Struktūra ir kontaktai

Įmonės kodas 3000 02463, Rungos g. 24, LT-26110 Elektrėnai. Tel.: 8 619 51452

Atsisk. sąsk. LT 794010042402821268 DNB BANKAS. Banko kodas 40100

El. paštas: elektrenumuziejusgmail.com
Internetinė svetainė: https://www.elektrenumuziejus.lt/
Direktorė – Jurgita Chmieliauskienė, tel. nr.: 8 619 51452
Buhalterė - Nijolė Jukavičienė tel. nr.: 8 650 19 241
Fondų saugotoja - Eglė Dambrauskienė tel. nr.: 8 619 51452
Renginių organizatorė - Aldona Paliokienė tel. nr.: 8 619 51452
Ūkvedys - Tomas Diemontas tel. nr.: 8 619 51452
Darbo laikas:
pirmadieniais – ketvirtadieniais 8–17 val.;
penktadieniais – 8–15.45 val.;
savaitgaliais – tik iš anksto susitarus telefonu.

Muziejaus filialas - Abromiškių svirnas

Tel.: 8 619 51452; 867249357  El. paštas: elektrenumuziejusgmail.com

Darbo laikas:

Pirmadienis 11.00-17.00
Antradienis 11.00-17.00
Trečiadienis 11.00-17.00
Ketvirtadienis 11.00-17.00
Penktadienis 11.00-15.45