Ievos Simonaitytės metai

Šiemet sukanka 125 metai, kai gimė rašytoja, autobiografinių apysakų ir romanų kūrėja I. Simonaitytė – talentinga prozininkė, savo kūriniuose vaizdavusi išskirtinius lietuvninkų likimus ir garsinusi Klaipėdos krašto etnografinį savitumą. Siekdamas pažymėti šią sukaktį ir rašytojos kūrybos svarbą Seimas 2022-uosius yra paskelbęs Ievos Simonaitytės metais. Ta proga pristatome virtualią parodą. Parodą iš Muziejaus archyvų parengė fondų saugotoja Eglė Dambrauskienė

Akimirkos iš literatų klubo “Strėva” 20-to jubiliejaus šventės

Dvidešimtasis Elektrėnų savivaldybės literatų klubo “Strėva” jubiliejus spalio 9 d. sukvietė klubo narius, draugus iš Jonavos, Marijampolės, Kelmės literatų klubų, Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos, poezijos gerbėjus iš Elektrėnų, viešnias iš Elektrėnų viešosios bibliotekos. Jubiliejaus proga klubą atvyko pasveikinti LRS narė Silva Lengvinienė ir Seimo narės patarėjas Edvardas Baleišis, susirinkusiems koncertavo ansamblis “Ginėja”, padovanojęs renginio dalyviams puikių romansų.

Kviečiame į poezijos popietę Abromiškių svirne

Dalyviai be galimybių paso privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).

Dalyviams su galimybių pasu  rekomenduojama dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).

Draudžiama dalyvauti renginyje sergant.

Sveikininame Vytautą Suslavičių 70-mečio proga!

…Metus saulės laikrodis skaito –
Skaito, skaito, koks laiko bėgimas.
O aš jaunas ir laisvas, ir greitas,
Kaip saulėtekių iškilmei gimęs! ( Vyt. Miškinis)
Nuoširdžiai sveikiname ilgametį muziejaus draugą -istorijos kūrėją – Vytautą Suslavičių gražios sukakties proga.
Linkime naujų kūrybinių sumanymų, sveikatos, džiaugsmo ir artimųjų meilės!