Literatūrinis kiemas

Poezijos 2011 pavasaris_8906_©V.Suslavicius

Muziejaus pradžia –  literatūrinis kiemelis, kuriame įsikūrė pasakos „Eglė žalčių karalienė“ personažai. Architektas Reginaldas Palukaitis, įkvėptas gražiausios lietuvių pasakos „Eglė žalčių karalienė“, sukūrė Žilvino skulptūrą. Kiemo kūrimui savo talentą ir kūrybines jėgas paskyrė Sofijos ir Konstantino Čiurlionių anūkė skulptorė Dalia Palukaitienė. Kartu su savo mokiniais kiemui ji sukūrė 22 rašytojų bareljefus. Daugiau kaip 30 metų šiame kieme vyko festivalio „Poezijos pavasaris“ renginiai. Jame prasidėdavo ir baigdavosi ekskursijos. Dabar kieme vyksta rekonstrukcija.

Bareljefų sąrašas:

DALIOS PALUKAITIENĖS:
„Jonas Biliūnas – 100“ (80×57 cm, 1979),
„Žemaitė – 135“ (79×57 cm, 1980),
„Julius Janonis – 85“ (80×57 cm, 1981),
„Antanas Vienuolis – 100“ (80×57 cm, 1982),
„Vincas Krėvė – 100“ (80×57 cm, 1983),
„Salomėja Nėris – 80“ (80×57 cm, 1984),
„Antanas Baranauskas – 150 (80×57 cm, 1985),
„Balys Sruoga – 90“ (80×57 cm, 1986),
„Maironis – 125“ (84×56 cm, 1987),
„Vincas Kudirka 130“ (93×56 cm, 1988),
„E. Simonaitytė – 95“ (93×56 cm, 1992),
„V. Mykolaitis-Putinas – 100“ (93×56 cm, 1993),
„J. Aistis 90“ (92×56 cm, 1994),
„Antanas Miškinis 90“ (92×56 cm, 1995),
„Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė – 110“ (91×56 cm,
1996),

SIGITOS DACKEVIČIŪTĖS
(1 vnt.):
„C. Donelitius – 275“ (93×56 cm, 1989),

VYTAUTO MARTIŠIAUS
(2 vnt.) :
„VaiŽgantas – 120“ (93×56 cm, 1990),
„Valanczevski – 190“ (93×56 cm, 1991),
MARIJAUS PETRAUSKO
(2 vnt.):
„Bernardas Brazdžionis – 90“ (91×56 cm, 1997)
„Kazys Binkis – 105“ (91×56 cm, 1998).