Šios savaitės sukaktuvininkai (rugsėjo 26 d. – spalio 2 d.)

Sofija Ivanauskaitė-Pšibiliauskienė-Lazdynų pelėda

26-peleda

1867 09 28 (rašytoja, visuomenės veikėja)

Iš užmirštų dainų
Verkti norėčiau, kaip vėjai tie rauda,
Vargšę mūs šalį apverkt, mūsų skriaudą,
Kur mūsų žemėje gyvybę marina,
Vyrą pravirkdo ir jauną merginą…
Verkti norėčiau, bet gelmėse dvasios
Kapo tylumas… Tik retkarčiais rasis
Mintis laisvesnė, dangaus kibirkštėlė,
Kur šviest tarytum pradės man, bet veikiai
Žūva silpnutė… Kapų tamsa vėlei
Apsiaučia sielą, lyg taipjau ir reikia…

Viktorija Daujotytė-Pakerienė

photo_for_homepage_1_93041691

1945 10 01 (Lietuvos literatūros tyrinėtoja, habilituota humanitarinių mokslų daktarė)

“Valstybė, siekianti ateities, turi gyventi veidu atsigręžusi į kultūrą pačia bendriausia prasme; kultūrai priklauso ne tik opera, knyga, paveikslas ar performansas, kultūrai priklauso ir rūpestis nuošalios mokyklos mokinukais. “