Šios savaitės sukaktuvininkai (rugsėjo 19 – 25 d.)

Juozas Tumas – Vaižgantas

juozas-tumas-vaizgantas-kaunas-1923-maironiomuziejus-lt-nuotr

1869 09 20 (rašytojas, spaudos darbuotojas, literatūros istorikas, kritikas, visuomenės veikėjas, pedagogas, kunigas)

“Toks jau lietuvių būdas: kai du vaidijasi, nors užsimuštinai mušasi, trečias bėga šalin, kad jam iš abiejų nekliūtų arba, vienam negyvam likus, kad liudytoju nereiktų būti.”
― Juozas Tumas-Vaižgantas, Dėdės ir dėdienės

Aidas Marčėnas

marcenasa

1960 09 24 (poetas, kritikas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys, Nacionalinės premijos laureatas)