Mieli Mokytojai,

geles

Mes Jūsų niekad neužmiršim,
gerumo Jūsų, meilės, rūpesčio ir patirtų vargų.
Mūs širdyse jūs tokie amžiams ir išliksit
Vis tokie pat – jauni ir  gražūs, apsupty vaikų.
Jums palinkėti norim iš visos širdies,
Gyvenimas lai vien tik laimę, džiaugsmą neša.
Tebūna Jūsų metai visad kupini vilties….