Šios savaitės sukaktuvininkai (rugpjūčio 29 – rugsėjo 4 d.)

Adolfas Sabaliauskas – Žalia Rūta

SabaliauskasAdolfas

1873 09 04 (Poetas, kunigas)

Ir pateko upeliukai
Iš to krašto aukštumų.
Vieną šaukė Nemunėliu,
Vadin antrą – Apaščia;
Tas nuo Rokiškio prasided,
Ši gi Pandėlio duktė.
Nors vaikai ne vieno tėvo,
Bet abu vienokio būdo;
Toks abiem jau kraujas gyslės,
Toks abiem širdžių likimas …