Šios savaitės sukaktuvininkai (rugsėjo 5 – 11 d.)

Paulius Širvys

sirvys

1920 09 06 (poetas, žurnalistas)

Vytautas Bubnys

Vytautas_Bubnys

1932 09 09 (rašytojas, prozininkas, dramaturgas)

Tomas Venclova

T.V

1937 09 11 (poetas, publicistas, vertėjas)