Šios savaitės sukaktuvininkai (rugpjūčio 22 – 28 d.)

Alfonsas Maldonis

1929 08 22 (poetas, vertėjas, visuomenės veikėjas)

Liudas Gira

1884 08 27 (poetas, dramaturgas, kritikas, publicistas, vertėjas)

Kur sapnų grožybė,
Kur svajonės tos?
Niekas nebvilioja
Jau širdies šaltos ...

Niekas nebvilioja,
Tik daina gaili
Iš krūtinės plaukia
Ten toli, toli...

Kur sapnų grožybė,
Kur gi laimė toj?
Nesužibo nūdien,
Gal sužibs rytoj?..