Šios savaitės sukaktuvininkai (rugpjūčio 22 – 28 d.)

Alfonsas Maldonis

1929 08 22 (poetas, vertėjas, visuomenės veikėjas)

Liudas Gira

1884 08 27 (poetas, dramaturgas, kritikas, publicistas, vertėjas)

Kur sapnų grožybė,
Kur svajonės tos?
Niekas nebvilioja
Jau širdies šaltos …
Niekas nebvilioja,
Tik daina gaili
Iš krūtinės plaukia
Ten toli, toli…
Kur sapnų grožybė,
Kur gi laimė toj?
Nesužibo nūdien,
Gal sužibs rytoj?..