Šios savaitės sukaktuvininkai (rugpjūčio 15 – 21 d.)

Laurynas Ivinskis

Laurynas_Ivinskis

1810 08 15 (poetas, publicistas, vertėjas, pirmojo lietuviško kalendoriaus leidėjas, liaudies švietėjas)

Nespjauk ing vandeni, nes kada i’spjausi, Tan pati atsisukes, sugertė gausi.

Lauryno Ivinskio paskelbtos patarlės ir priežodžiai iš leidinio „Kalendorius arba metu skaitlus ukiszkas ant metu nuog užgimima Vieszpaties 1831, metu paprastunju…” Kalba netaisyta 

Jonas Mačiukevičius

file13598823_maciukevicius

2016 08 17 (poetas, prozininkas, visuomenės ir politinis veikėjas)