Šios savaitės sukaktuvininkai (kovo 14-20 d.)

Jurgis Bielinis

Bielinis

1846 03 16 (knygnešys, publicistas, „Aušros“ ir „Varpo“ bendradarbis)

" ...tegu padeda Lietuvai tos maldos greičiau išsigydyti iš visų žaizdų... Tegu sveika žengia mūsų tauta tiesos keliais šviesesnėn ateitin."

Maldos taikai išprašyti