Sveikiname su Kovo 11-ąja!

Kovo11

AK, NORĖČIAU RAUDOTI IŠ DŽIAUGSMO

IR PAJUST, KAD PO KOJOM ESI,

LIETUVA, ŽEMĖS ŽODI ŠVENČIAUSIAS,

LIETUVA, ŽEMĖS LAIMĖ ŠVIESI!

                                                                                                                                                                                                   Bern. Brazdžionis

Sveikiname  su Kovo 11-ąja  – mūsų Nepriklausomybės  atkūrimo  26-ųjų  metinių  diena!