Vasario 21 d. – tarptautinė gimtosios kalbos diena


Tautos kalboje yra išdėta visa jos prigimtis – istorija, būdo ypatybės, siela, dvasia.                                                                                                                                                 J. Jablonskis