Sveikininame Vytautą Suslavičių 70-mečio proga!

…Metus saulės laikrodis skaito –
Skaito, skaito, koks laiko bėgimas.
O aš jaunas ir laisvas, ir greitas,
Kaip saulėtekių iškilmei gimęs! ( Vyt. Miškinis)
Nuoširdžiai sveikiname ilgametį muziejaus draugą -istorijos kūrėją – Vytautą Suslavičių gražios sukakties proga.
Linkime naujų kūrybinių sumanymų, sveikatos, džiaugsmo ir artimųjų meilės!