Akimirkos iš Poezijos pavasario 2021

Nuotraukos Vytauto Suslavičiaus

Apie ką yra poezija? Tokiu retoriniu klausimu liepos 10 dieną prasidėjo Tarptautinio festivalio „Poezijos pavasaris“ renginys Elektrėnuose. Renginį vedusi Vilija Dobrovolskienė prisiminė A. Marčėno svarstymus apie poeziją. Poeto nuomone, poezija yra apie nieką, tačiau kita vertus – joje telpa viskas: žmogaus patirtys, ieškojimai ir išgyvenimai.

V. Dobrovolskienė trumpai priminė Poezijos pavasario istoriją ir pasidžiaugė, jog poezijos paukštė Elektrėnų sav. literatūros ir meno muziejų aplankė jau 42-ąjį kartą. O tai, kad poezijos pavasaris švenčiamas vasarą, šventei suteikia brandos. Šiais metais Poezijos paukštė į Abromiškių dvaro svirną atskrido pirmą kartą.

Kartu su poetėmis Vitalija Bogutaite, Marija Meile Kudarauskaite ir Aivaru Veikniu atvyko literatūrologė, humanitarinių mokslų daktarė, docentė Žydronė Kolevinskienė. Šventės dalyviams viešnia trmpai papasakojo poečių biografijas ir supažindino klausytojus su jų kūrybos bruožais. Taip pat pasidžiaugė, jog elektrėnietis poetas R. Stankevičius yra 2021 m. Poezijos pavasario almanacho sudarytojas. Jo parašytas įvadinis žodis labai netradicinis – tarsi dialogas su skirtingų kartų poetais.

Pristatydama išeivijos poetę V. Bogutaitę, Ž. Kolevinskienė išskyrė svarbiausius poetės biografijos faktus: pasitraukimą iš Lietuvos 1944 m., gyvenimą DP stovykloje, 1950 m. įvykusį persikėlimą į Jungtines Amerikos valstijas. Apie save V. Bogutaitė yra sakiusi, jog visada save laikė lietuve, nesvarbu, kur begyventų. Šis teiginys atsispindi ir poetės kūryboje, jos vartojamose metaforose.

Poetė M. M. Kudarauskaitė priklauso vyresniosios kartos poetams. Ją, pasak Ž. Kolevinskienės, galima apibūdinti kaip ,,žodeliautoją“ – t.y. žodžių rinkėją ir kūrėją. Galbūt tai lėmė gyvenimo ypatybės: poetė gimė Žemaitijoje, mokyklą baigė Aukštaitijoje, o šeimos šaknys – Dzūkijoje. M. M. Kudarauskaitės kūryboje atsispindi klasikinės vertybės, rašoma apie laiko ir žmogaus sandūrą, žmogaus išgyvenimus skirtingais gyvenimo laikotarpiais. Dar viena tema būdinga poetės kūrybai – moters sopulio išryškinimas.

Savo kūryba su klausytojais dalinosi ir elektrėnietis A. Veiknys su dukra Saule. Ž. Kolevinskienės teigimu, A. Veiknys vienas ryškiausių jaunosios kartos poetų, kurio poezija išsiskiria branda. Viešnia pasidžiaugė, jog skaitytojus netrukus pasieks naujausia poeto knyga ,,Mamuto medžioklė“. Renginio dalyviams A. Veiknys paskaitė keletą būsimos knygos eilėraščių. Poetas taip pat pasakojo, jog dukra Saulė sėkmingai eina jo pėdomis ir jau skina laurus poezijos konkursuose. Ji taip pat perskaitė keletą eilėraščių.

Savo kūrybos posmais dalijosi ir renginio vedėja, literatų klubo ,,Strėva“ pirmininkė V. Dobrovolskienė.

Renginį užbaigė Elektrėnų sav. literatūros ir meno muziejaus direktorės J. Chmieliauskienės padėka visiems šventės dalyviams ir pagalbininkams: fotografui Vyt. Suslavičiui – už šventės įamžinimą, literatūrologei Ž. Kolevinskienei – už dalyvių pristatymą, aktorei, bardei D. Kielaitei – už renginio metu skambėjusią muziką, V. Dobrovolskienei – už renginio vedimą ir Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriui R. Gulbinui už partnerystę.

Tikimės, kad jokios pasaulinės negandos nesutrukdys kitais metais Poezijos paukštei vėl atskristi į Elektrėnus.

Fondų saugotoja Eglė Dambrauskienė