Šios savaitės sukaktuvininkai (spalio 24 – 30 d.)

Ramutė Skučaitė

skucaite

1931 10 27 (poetė, dramaturgė)

Simonas Daukantas

simonas_daukantas  

1793 10 28 (rašytojas, vienas iš pirmųjų tautinio atgimimo ideologų)

"Tebeturi dar lietuviai ir žemaičiai visų brangiausią palikimą savo bočių prabočių, tai yra savo kalbą, kurią idant išplėštų iš nasrų visa ryjančio laiko ir pastatytų šalia kalbų mokytą, turi aną šiandien dalinti."