Šios savaitės sukaktuvininkai (sausio 9 – 15 d.)

Rimantas Šavelis

1942 01 10 ( rašytojas prozininkas, dramaturgas)