Šios savaitės sukaktuvininkai (sausio 2 – 8 d.)

Vincas Mykolaitis - Putinas

1893 01 06 (XX a. pradžios Lietuvos poetas ir prozininkas, dramaturgas)

Kazys Boruta

1905 01 06 (rašytojas, poetas)

Antanas Venclova

1906 01 07 (poetas, prozininkas, literatūros kritikas)