Šios savaitės sukaktuvininkai (lapkričio 28 – gruodžio 4 d.)

Juozas Grušas

tlp_juozas_grusas

1901 11 29 (dramaturgas, prozininkas, vertėjas, eseistas)

„Skaitydami gerą kūrinį, labiau suprantame, kas tai per daiktas gyvenimas negu stebėdami patį gyvenimą.“

Antanas Škėma

Antanas Sÿkeúma

1910 11 (išeivijos rašytojas, prozininkas, dramaturgas, literatūros kritikas, aktorius, režisierius, modernizmo atstovas, didžiausias novatorius lietuvių literatūroje)

„Optimizmas yra karti pajuoka iš žmogaus sielvarto.“

Balta drobulė