Šios savaitės sukaktuvininkai (lapkričio 21 – 27 d.)

Jonas Basanavičius

220px-jonas_basanavicius_1851-1927_cropped

1851 11 23 (lietuvių visuomenės veikėjas, pirmasis laikraščio „Aušra“ redaktorius, vienas svarbiausių nepriklausomybės siekėjų, mokslininkas, gydytojas)

"Jei Lietuva iki šiai dienai gyva dar liko, tuomi mes kalti esame mūsų garbingų prosenių stiprybei bei pražilusiems mūsų piliakalniams… Atsimindami mūsų senelių veikalus, tą visą kraują, kursai už liuosybę mūsų tėviškės, mūsų brangios kalbos pralietas tapo, rūpinkimėsi ir mes, prabočių paveizdą sekdami, visuomet būti tikrais lietuviais, mylinčiais savo nuvargintą tautą, savo žemę, ir tą mūsų puikią kalbą!"

Antanas A. Jonynas

jonynas-bg

1953 11 26 ( poetas, vertėjas, Antano Jonyno sūnus)

KAŽKUR KITUR


Kažkur kitur yra automobilio durelių trinksėjimas
kažkur kitur
kažkur kitur yra drėgna nuo ryto žolė
kažkur kitur
kažkur kitur yra elektrinis traukinys savo ratais
           gražiai suplojantis monetą kažkur kitur
kažkur kitur yra amžinai žaliuojantis miestas su.
                   pilkais bendrabučiais kažkur kitur
kažkur kitur yra žvilganti kaip lakas jūra kažkur
                                            kitur
kažkur kitur yra praviri balkonai kažkur kitur
kažkur kitur yra švarūs telegramų blankai kažkur
                                             kitur
kažkur kitur yra mebliuoti kambariai dalykiniams
pokalbiams ir dalykinei meilei kažkur kitur
kažkur kitur yra stiklinė stipraus konjako kažkur
                                                kitur
bet su savo pelėda nėra ko eiti į Atėnus