Šios savaitės sukaktuvininkai (kovo 7-13 d.)

Marija Pečkauskaitė – Šatrijos Ragana

250px-PečkauskaitėMarija

1877 03 08 (rašytoja)

“Juo labiau persekiojama idėja, juo brangesnė ir juo giliau leidžia šaknis į žmogaus širdį.” Šatrijos Ragana, "Sename dvare"

Antanas Strazdas

strazdas

1760 03 09 (poetas, dvasininkas)

Justinas Marcinkevičius

94

1930 03 10 (poetas, dramaturgas, vertėjas)

Robertas Keturakis

R.Keturakis

1935 03 12 (poetas, rašytojas, vertėjas)

Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė

Sofija-Kymantaitė-1911

1886 03 13 (rašytoja, visuomenės veikėja, literatūros ir meno kritikė, dramaturgė, poetė, vertėja)

Sofijos Čiurlionienės-Kymantaitės Raštų I–VIII tomų pabaigtuves: