Poezijos vakaro „Kalbu aš motinos kalba“ akimirkos

Respublikiniai poezijos skaitymai ,,Kalbu aš motinos kalba“ – baigiamasis renginys iš renginių ciklo Lietuvių kalbos dienoms. Vasario 19 d. vyko tarptautinė konferencija „Kalba gimtoji lūposna įdėta“, vasario 26 d. – konferencija B. Sruogos 120 gimimo metinėms.  Kovo 2 dieną Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejuje liejosi eilės ir muzika. Renginį organizavo Elektrėnų sav. literatūros ir meno muziejus ir  Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga.

Poezijos vakarą pradėjo V. Dobrovolskienė, lietuvių k. mokytoja – ekspertė, nepriklausomų rašytojų sąjungos (NRS) tarybos narė, Elektrėnų literatų klubo ,,Strėva“ pirmininkė ir Vl. Buragas – redaktorius, Nepriklausomų rašytojų sąjungos pirmininkas. V. Dobrovolskienė pasveikino susirinkusius bei prisiminė muziejuje vykusius renginius, skirtus Lietuvių kalbos dienoms. NRS pirmininkas padėkojo už nuostabų poetinių sielų bendravimą, pasidžiaugė jau tradicija tapusiu poezijos mylėtojų susitikimu. Šventė vyko rašytojų dienos išvakarėse, todėl literatų susitikimo data –simboliška. Be to, Lietuvių kalbos dienos sutampa su dviem Lietuvai svarbiomis datomis: vasario 16-ąja ir kovo 11-ąja. Baigdamas sveikinimo žodį, Vl. Buragas įteikė padėkas muziejaus direktorei J. Chmieliauskienei ir V. Dobrovolskienei.

Poeziją apie gimtąją kalbą, eiles motinai skaitė poetai iš Kauno, Šiaulių, Vilniaus bei Elektrėnų. Tarp jų buvo ir NRS narys: J. Kulnys, iš Šiaulių, ir elektrėnietės NRS narės O. Šakienė. V. Dobrovolskienė, O. Maleravičienė ir Vl. Kursevičienė. Viešnia iš Vilniaus ir Elektrėnų literatų klubo ,,Strėva“ narė B. Gaučienė atliko dainų pagal Just. Marcinkevičiaus ir kitų vakaro dalyvių žodžius.

Šventė baigėsi bendra nuotrauka ir bendra vakaro dalyvių daina.