Šios savaitės sukaktuvininkai (kovo 21-27 d.)

Albinas Bernotas

bernotas_5

1934 03 21 ( poetas, rašytojas, vertėjas)

"Ką dariau, daugiausia padariau per užsispyrimą ir kantrybę... Žodžius ritau it akmenis, beveik niekada jie man nesuplevendavo lengvai lyg plunksnelė."

Vydūnas

Vydūnas1

1868 03 22 (filosofas, rašytojas, publicistas, kultūros veikėjas)

Petras Cvirka

petras-cvirka1

1909 03 25 (rašytojas)

Vytautas Mizeras

zoomed_mizeras

1931 03 27 (prozininkas, muziejininkas, mokytojas ekspertas)

Apžvelgdamas nueitą gyvenimo kelią, V. Mizeras prisipažįsta: „Širdyje aš visada buvau alkanas kūrybos. Ir dabar tikiu – literatas pats turi leisti knygas.“ Per 30 metų jų išleista daugiau nei 20: be jau minėtos apysakos, išėjo apysakų ir apsakymų rinkinys „Leisk man pakilti“, apysaka „Sidabrinis kiras“, lyrikos ir prozos knyga „Ilgesys ir atminimas“, rinktinė „Lašo kelionė stiklu“, apybraiža „Iš savo šulinio“, romanas „Visada pateka saulė“, lyrinės prozos rinkinys „Kraitė“, pedagoginės beletristikos knygos „Atminties sodas“ ir „Laiškas tėvams ir mokytojams“, sakmė „Akmenų byla“, keturios knygelės vaikams. 2013 m. knygynuose pasirodė dzūkų sakmių rinkinys „Ažarėlių akys“. V. Mizero kūryba spausdinta 5 almanachuose.

Alma Jurgelevičienė, Elektrėnų žinios