Šios savaitės sukaktuvininkai (gruodžio 19 – 25 d.)

Pranas Mašiotas

1863 12 19 (pedagogas, vaikų rašytojas, publicistas)

Bronius Radzevičius

1940 12 24 (aštunto dešimtmečio Lietuvos prozininkas)

„Tarp mūsų gyvena pabaiga, ji visur atseka,- nesvarbu, kur nukeliautume, ji išnyra taip netikėtai, ir niekad negali žinoti, iš kurios pusės ji tave užpuls, nespėji nė jos pavidalo įžvelgti, neišmanai, kaip su ja kovoti.“

Saulius Šaltenis

1945 12 24 ( prozininkas, dramaturgas, publicistas, redaktorius, signataras)