Šios savaitės sukaktuvininkai (birželio 6 – 12 d.)

Juozas Aputis

Aputis

1936 06 08 (prozininkas, vertėjas, redaktorius)

Tarp žmonių visada esti tokių, kurie, nepretenduodami būti kokiais nors švyturiais, iš tikrųjų jais būna – be pasipūtimo, be įtampos, be pretenzijų. Lietuvai verkiant reikia tokių žmonių.

Juozas Aputis