Šios savaitės sukaktuvininkai (balandžio 11-17 d.)

Jonas Biliūnas

200px-Jonas_Biliunas

1879 04 11 (prozininkas, publicistas, lyrinės prozos pradininkas)