Paroda ,,Parašyta vaikams”

cdb_Meskiukas-Rudnosiukas_p1Nuo 1976 metų, balandžio 2-ąją, minima Tarptautinė vaikiškos knygos diena. Ta proga muziejuje atidaryta vaikiškų ir moksleiviams skirtų leidinių paroda “Parašyta vaikams“. Parodoje eksponuojami seniausi vaikams skirti leidiniai: ,,Vaikų pasiskaitymai“, išleisti 1915 m., Pr. Mašioto  ,,Pažadėta ir tesėta“ išleista  1934 m., bei J. Gabrio ,,Trumpas lietuvių kalbos vadovėlis“, išleistas 1906 m.

 Parodoje galima išvysti ir kai kuriuos seniausius muziejaus turimus vaikiškus periodinius leidinius: ,,Ateitį“ (1920 m. ) – moksleivių ateitininkų žurnalą, kuriame buvo ne tik rašoma apie religijos įtaką mokslui, bet ir spausdinama žymių Lietuvos ir užsienio rašytojų, bei mokinių kūryba. Žurnalas ,,Skautų aidas“ (1931 m.) buvo skirtas skautais tapusiems moksleiviams. Parodoje ekponuojamas  ir vaikams skirtas katališkas žurnalas ,,Žvaigždutė“ (1932 m.).

Vytė Nemunėlis (Bernardas Brazdžionis) savo kūrybinį kelią pradėjo Lietuvoje. Tarp muziejaus saugomų eksponatų, Kaune 1934 m. išleista rašytojo knyga ,,Drugeliai”. Įdomus eksponatas – knygelė ,,Tėvų nameliai”, išleista Haffkrugo DP stovykloje, Bern. Brazdžioniui 1944 m.  pasitraukus į Vakarus. Vaikams itin miela knyga ,,Meškiukas Rudnosiukas“, kurios trečiąjį leidimą (Los Angeles, 1966 m.) irgi galima pamatyti parodoje. Be šių leidinių dar eksponuojamas ir kun. dr. J. Starkaus parengtas ir JAV išleistas  ,,Lietuvių kalbos gramatikos“ vadovėlis (Thomson, 1938 m.).

Parodoje lankytojai gali pamatyti ir daugiau įvairaus laikotarpio žymiausių Lietuvos vaikų rašytojų knygų: J. Degutytės, A. Matučio, A. Karosaitės ir kt.

 Kviečiame apsilankyti!