Šios savaitės sukaktuvininkai (vasario 8-14 d.)

Algimantas Zurba

A.Zurba

1942 02 08 (rašytojas, publicistas, redaktorius)

 ištrauka iš straipsnio   Algimantas Zurba: „Eidamas šypsojausi"
- Kas yra rašymas? Ko reikia, kad atsirastų knyga? Ne šiaip tekstas, bet įtaigus, aktualus, meniškas, skaitytojui reikalingas kūrinys? 
- Meninis rašymas būna tada, kai ne paprastai išsakai savo mintis, o palieti vidines žmogaus jausmų ir proto stygas. Kai, atrodo, tampi muzikantu, užgroji.

Vytautas Bložė

BlozeVytautas

1939 02 09  (poetas, dainų tekstų autorius, vertėjas)

poetas turi teisę kalbėti visų vardu netgi tų kuriems atimta balso teisė arba jie nebyliai

poetas turi teisę gyventi visų gyvenimu netgi tų kurie nusižudė arba pamiršo gyvent

poetas turi teisę suprasti viską taip kaip visi arba taip kaip kiekvienas supranta savaip

Antanas Miškinis

Misÿkinis

1905 02 11 (poetas, vertėjas, prozininkas, publicistas, modernaus neoromantizmo atstovas, rezistentas)

Elegantiškai sninga

Šiandien taip elegantiškai sninga, Sninga žemėn medžių žiedais. Panašiai mano meilė dingo Su visais, visais pažadais.

Dar tada, kai pavasaris trankės, Visom upėm grūdos ledais, Mirė meilė ant svetimo rankų, Išvadinta gražiais vardais.

Kažin kam sužaliavo parkai, Korės mėnesis naktį vėlai - O ta meilė užtroško iš karto, Kaip auksinė žuvis po stiklais.

Aš prisiminiau pasakos galą Iš knygų, skaitytų kadais, Kaip mergaitė iš baimės pabalo, Apsimainiusi aukso žiedais.

O dabar elegantiškai sninga, Sninga parkuos medžių žiedais, - Tik ta meilė netyčia dingo Su visais ir visais apžadais.

Kazys Bradūnas

Kazys_Bradunas

1917 02 11 (poetas, publicistas)

Kai mudu pereisime slėnį

Kai mudu pereisime slėnį Ir pažiūrėsim atgalios, Bus vakarai žvaigždes pakėlę, Žvaigždelė grįžti, grįžt vilios.

O mirs kadais toli sodinta Rožė palangėje žalia. Ir tau žydėti bus užginta Ir man dainuoti nevalia

Tik amžinajai saulei tekant Eisim sutikti ją vieni, Eisim laimingi gal kaip niekad, Rankoj viską nešini.