Sveikinimas Kovo 11-osios proga

Laisvė tai siela, kuri gaivina mano Tėvynę. Nėra Laisvės – nėra nei Tėvynės, nėra Tėvynės – nebus nei Laisvės. 

                                                                                                                                                            J. Tumas – Vaižgantas