Šios savaitės sukaktuvininkai (vasario 29 d. – kovo 6 d.)

Juozas Vilkutaitis-Keturakis

juozas_vilkutaitis-keturakis

1869 03 01 (dramaturgas)

Kai Vincas Kudirka 1893 m. „Varpe paskelbė konkursą dramoms sukurti, kartu su broliu 1895 m. parašė komediją „Amerika pirtyje“. 1899 m. rugpjūčio 20 d. Liudui Vaineikiui gavus gubernatoriaus leidimą, spektaklis viešai suvaidintas Palangoje, daržinėje (grafo Tiškevičiaus sandėlyje), stovėjusioje ant jūros kranto. Režisavo Povilas Višinskis ir Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. Povilas Višinskis buvo ir pagrindinio vaidmens – Bekampio atlikėjas. Vaidino Augustinas Janulaitis, Vladas Mongirdas, Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Marija Šlapelienė-Piaseckaitė ir kiti Palangoje poilsiavę lietuvių inteligentai. Amerika pirtyje – pirmasis Lietuvoje viešai lietuvių kalba suvaidintas spektaklis.

Almis Grybauskas

Almis-Grybauskas-300x265

1947 03 01 (poetas, vertėjas)

KELYJE

Mūša eilučių. Muzika benamė. Sukluso stabdžiai ir nustebo kelias, Kur riedame sustingę ir banalūs? Kur galas, kur pradžia? Kaip tyliai gelia

garsų dermė, musytė įkyrioji... Ko tu zyzi tą patį ir tą patį? Tikiu, tikiu – tu iš šalies, kurioj nėra nei abejingų, nei apatijos,

Bet kelias, stabdžiai, tabeliai bei rangai – kita sfera, – čia pavojinga klysti. Vis tiek negyja lyg žavingas randas fantastiška, nepavaldi vaikystė.

Kas džiaugias televizija ir muskulais, kas ūžauja, kas į viršūnę mušasi... Musele, mūza! Balsas tirpsta, lūžta, o ausys tartum smėlio pilnos ūžesio.

Grybauskas, Almis. Atklydimai: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1983.

Juozas Erlickas

erlickas

1953 03 03 ( rašytojas, poetas, publicistas)

Margi drugeliai

Margi drugeliai sukas tarp gėlių – Ir aš norėčiau būti drugeliu! O tolumon pro šalį einant vasarai Aš mėlynais žiedais papuoščiau kasą jai.

Bet numinti keliai į šilo tolumas, Ir debesėliai šilkasparniai tolinas, Svajonės gražios nuplaukė pavėjui – Kur ta šalis, kurion patekt norėjau?..

Ir kaip saulėlydžiai užgęsta vakaruos, Taip mūsų žygiai gęsta visados... Norėčiau būt bite verčiau žiedelyje, Arba akmenėliu šaltam upelyje, –

Bet jau upeliai baltus žiedus neša, Riedės per žiedus šaltos šaltos rasos, Ir mus gyvenimas nuneš kaip juos, Ir mums kaip rasos – ašaros veiduos...

Erlickas, Juozas. Kodėl?: Humoreskos ir humoristiniai eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1979

Henrikas Čigriejus

paveikslelis-768-bg

1933 03 06 (poetas, rašytojas, vertėjas)

Advento pabaiga. Svečiai

Laukia laukia savos giminėlės namai. Dairosi jos nuo beržyno žiemojantis paukštis. Ąsotėliai nerimsta, prasmingai Skambčioja šaukštai.

O užu daržinėlės padūko vaikai. Ir laukimas kartu. O laukimas Įsispyręs į skraidančias klumpes O po kailinėliais lyg sprogtų žilvičiai

Ai, tie saviškių keliai, Apdraikyti gražiom pašnekom, pypkių dūmais. Girgždantys tarsi medinės grindys Žemelės gryčioj!