Šios savaitės sukaktuvininkai (vasario 22 – 28 d.)

[section is_fullwidth=”” background_color=”” background_image=”” video=”” auto_generated=”1″ _made_with_builder=”true”][row][column width=”1_1″ _made_with_builder=”true”][accordion tabs=”[{"tab_title":"Faustas Kir\\u0161a","tab_content":"<img class=\\"aligncenter size-medium wp-image-1153\\" src=\\"http:\\/\\/www.elektrenumuziejus.lt\\/wp-content\\/uploads\\/2016\\/02\\/Kir\\u0161aFaustas-232×300.jpg\\" alt=\\"Kir\\u0161aFaustas\\" width=\\"232\\" height=\\"300\\" \\/>\\r\\n<p style=\\"text-align: center;\\">1891 02 25 (poetas, publicistas)<\\/p>\\r\\n<p ><a href=\\"http:\\/\\/www.elektrenumuziejus.lt\\/wp-content\\/uploads\\/2016\\/02\\/Kirsa.jpg\\">Eil\\u0117ra\\u0161\\u010diai publikuoti literat\\u016bros almanache \\"Baltija\\" 1945 m. Haffkrug <\\/a><\\/p>"},{"tab_title":"Motiejus Valan\\u010dius","tab_content":"<img class=\\"aligncenter wp-image-1164 size-medium\\" src=\\"http:\\/\\/www.elektrenumuziejus.lt\\/wp-content\\/uploads\\/2016\\/02\\/valancius14-256×300.jpg\\" alt=\\"valancius14\\" width=\\"256\\" height=\\"300\\" \\/>\\r\\n<p style=\\"text-align: center;\\">1801 02 28 (\\u017demai\\u010di\\u0173 vyskupas, \\u0161viet\\u0117jas, ra\\u0161ytojas, lietuvi\\u0173 literat\\u016bros prozos pradininkas, blaivyb\\u0117s s\\u0105j\\u016bd\\u017eio organizatorius)<\\/p>\\r\\n<p style=\\"text-align: left;\\">Citata i\\u0161 knygos <strong>\\"Palangos Juz\\u0117\\"<\\/strong>:&nbsp;<em>\\u201ePer\\u0117j\\u0119s tiek parakvij\\u0173, datyriau, jogei lietuviai yra visur geri, visur stripr\\u016bs savo katalik\\u0173 vieroj, visi teisingi, nes n\\u0117 vienas u\\u017emokes\\u010dio man nenutrauk\\u0117.\\u201d<\\/em><\\/p>"}]” _array_keys=”{"tabs":"tabs"}” _made_with_builder=”true”][/accordion][/column][/row][/section]