Šios savaitės sukaktuvininkai (lapkričio 6 – 13 d.)

Ričardas Gavelis

gavelis1

1950 11 08 (rozininkas, dramaturgas, publicistas)

"... nėra savaime bjaurių dalykų ... juos subjaurina tik žmonių požiūris ir vertinimas. "

Henrikas Nagys

henrikas_nagys

1920 11 12 (poetas)

ŽODŽIAI NAKČIAI

Aš niekad nemačiau tavęs ateinant -
tu visuomet esi manajam kambary,
kai pakeliu akis... uždengus rankom veidą,
tu lauki. Ir tava širdis
iš lėto pradeda atbusti laikrodžiuose - -

Ji plaka vis garsiau ir vis garsiau aplink -
aš jau girdžiu lyg sunkų varpo dūžių aidą -
tamsa pro langą srūva kambarin,
tamsa užlieja praplėstas plačiai akis ir veidą,
ir jos didžioji ir juoda širdis
jau plaka erdvėje ir plaka manoje širdy...