Šios savaitės sukaktuvininkai (lapkričio 6 – 13 d.)

Ričardas Gavelis

gavelis1

1950 11 08 (rozininkas, dramaturgas, publicistas)

“… nėra savaime bjaurių dalykų … juos subjaurina tik žmonių požiūris ir vertinimas. “

Henrikas Nagys

henrikas_nagys

1920 11 12 (poetas)

ŽODŽIAI NAKČIAI
Aš niekad nemačiau tavęs ateinant –
tu visuomet esi manajam kambary,
kai pakeliu akis… uždengus rankom veidą,
tu lauki. Ir tava širdis
iš lėto pradeda atbusti laikrodžiuose – –
Ji plaka vis garsiau ir vis garsiau aplink –
aš jau girdžiu lyg sunkų varpo dūžių aidą –
tamsa pro langą srūva kambarin,
tamsa užlieja praplėstas plačiai akis ir veidą,
ir jos didžioji ir juoda širdis
jau plaka erdvėje ir plaka manoje širdy…