Šios savaitės sukaktuvininkai (kovo 28 d. – balandžio 3 d.)

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė

180px-Gabriele-Petkevicaite

1861 03 18(30) (rašytoja, publicistė, visuomenės bei politinė veikėja)

Marcelijus Martinaitis

martinaitis

1936 04 01 (poetas, eseistas, vertėjas, visuomenės veikėjas)

 

Ignas Šeinius

atsisiųsti

1889 04 02 (rašytojas, Lietuvos diplomatas, spaudos darbuotojas)

“Kiekvienas gyvas žmogus yra kūrėjas, poetas; kiekvienas kiria pagal savo išgales. Kai išgalės išsenka ar kai jų visai nėra, prasideda ardymo, mirties metas.”

I. Šeinius “Kuprelis”