Šios savaitės sukaktuvininkai (gegužės 16-22 d.)

Jonas Avyžius

Jonas_avyzius_2

1922 05 22(rašytojas, publicistas, politinis bei visuomenės veikėjas)

"Sąžinė! Štai kur vienintelis patikimas patarėjas, tik juo rašytojas turi vadovautis savo darbe, jeigu nori išvengti istorijos teismo" 

J. Avyžius

Vytautas Skripka

v.skripka

1943 05 20 (poetas)

kas bus sakau sūnau kas bus
kur ta puikybė protėvių kalbos
fontanai kalvos forumai prapuls
pažirs į veidus paleistuvių žvyras

baisiau kada teisybę žemėj žino vienas vyras
o gal tik melą nes tasai jau miręs
žmogienoje ožys prie tvarto spirias
sakai kilmingas tvirtini prityręs

kas bus sakau sūnau tas bus
dar verks sakau pametusie šriūbus