Šios savaitės sukaktuvininkai (balandžio 4 – 10 d.)

Julius Janonis

janonis

1896 04 04 (poetas)

NEKALTINKIT MANĘS...
Nekaltinkit manęs už tat, kad aš visai
 Nedaug tepadariau, kad greitai parkritau,
 Kad pakeltos aukštyn galvos aš nelaikiau,
 Kad nežengiau tolyn, lyg milžinas tvirtai...
 Nekaltinkit manęs, kad aš lyg bailys,
 Bijodamas mirties, pabėgau nuo kulkos.
 Ir taip jau man sunku, ir taip jau nėr dienos,
 Kad švysterėtų man ramumo spindulys...

Kostas Ostrauskas

ostrauskas

1926 04 05 ( Lietuvos ir JAV dramaturgas, literatūros istorikas, kritikas, žurnalistas)

Antanas Vienuolis

34-Vienuolis

1882 04 07 (rašytojas prozininkas, dramaturgas, muziejininkas)

Vienuolis vadinamas realizmo klasiku ir dėl to, kad ėmėsi vaizduoti psichologizuotus veikėjų portretus (kone psichologines analizes). Personažai jo prozoje apmąsto savo poelgius ir likimą. Personažai vaizduojami buitinėje aplinkoje, kasdienėse situacijose, tačiau per šią supančią aplinką bandomi atskleisti vidiniai išgyvenimai. Taigi jo tekstams būdinga veikėjų minčių, jausmų įvairovė, psichinių ir dvasinių būsenų kaita.