Šiandieną širdį pasivaikščioti išleisiu…

Just. Marcinkevičiaus eilėmis prasidėjo Poezijos pavasario šventė Elektrėnuose, tradiciškai vykusi paskutinį gegužės šeštadienį. Kaip ir pernai, poezijos paukštė nusileido Abromiškių dvaro svirne.

Į poezijos šventę atvyko gausus būrys dalyvių: poetai – Vladas Braziūnas, Ineza Juzefa Janonė, Sara Poisson (Rasa Čergelienė), poetas iš Latvijos Peters Draguns, aktorė, poezijos skaitovė Dalia Jankauskaitė ir fotomenininkas Vytautas Suslavičius.

Elektrėnų sav. Literatūros ir meno muziejaus direktorė Jurgita Chmieliauskienė pasveikino visus susirinkusius į jau 43-ąjį Poezijos pavasarį Elektrėnų sav. Literatūros ir meno muziejuje. Muziejaus direktorė priminė poezijos pavasarių istoriją bei prisiminė Ukrainoje vykstantį karą ir ukrainiečių kovą ne tik už savo, bet ir visų mūsų laisvę.

Poezijos pavasario šventę pradėjo poetė ir prozininkė, Jurgio Buitkaus literatūrinės premijos steigėja Ineza Juzefa Janonė. Poetė ne tik skaitė savo eilėraščius, kuriuos vadino ,,ritmine proza“, bet ir pasakojo apie tai, kaip gimsta jos tekstai, kurių ji yra parašiusi apie 1,5 tūkstančio – tai eilėraščiai, apsakymai, recenzijos, kritikos straipsniai, eseistiniai, publicistiniai rašiniai apie iškiliausius kultūros, mokslo žmones.

Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, 2015 m. Poezijos pavasario laureatas, Lietuvių PEN centro narys, poetas ir vertėjas Vladas Braziūnas taip pat pristatė savo kūrybą. Poeto eilėraščiai išversti į anglų, baltarusių, bosnių, bulgarų, gruzinų, hebrajų, ispanų, italų, japonų, kinų, kroatų, latvių, lenkų, makedonų, prancūzų, rumunų, rusų, slovakų, slovėnų, švedų, turkų, ukrainiečių, vokiečių ir kitas kalbas. Kūryba spausdinama kultūrinėje spaudoje, poezijos almanachuose ir antologijose. Eilėraštį pasvalietiška tarme poetas skyrė savo gimtajam Pasvalio kraštui.

Braziūnas pristatė svečią iš Latvijos – poetą, atlikėją Peterį Draguną. Poeto kūryba spausdinama latvių poezijos almanachuose, taip pat yra išleidęs 2 poezijos knygas. Kūryba verčiama į anglų, rusų, baltarusių, vengrų ir lietuvių kalbas. Kūrėjas savo poeziją skaitė latvių kalba, o vertimą į lietuvių kalbą skaitė V. Braziūnas. Susirinkusiųjų prašymu svečias savos kūrybos dainą latvių kalba padainavo a cappella.

„…Poezija gali būti ne tik posmuose, bet ir užfiksuotuose vaizduose, išliekanti fotojuostelėje. Ji gali atsispindėti vaizdiniuose…“ – taip apie poeziją samprotavo fotomenininkas, ilgametis Poezijos pavasarių fotografas Vytautas Suslavičius.

Vakarą užbaigė poetės, prozininkės, eseistės ir fotografės Saros Poisson (Rasos  Čergelienės) kūrybos pristatymas. Poetės teigimu, ji yra išbandžiusi daugybę literatūros žanrų, todėl jos kūriniuose šie žanrai persipina. Poezija spausdinama literatūrinėje spaudoje, poezijos almanachuose, kūryba versta į anglų, vokiečių, lenkų, ukrainiečių ir kitas kalbas.

Baigdama renginį V. Dobrovolskienė paskaitė keletą savo kūrybos eilėraščių ir padėkojo susirinkusiems.

Poezijos pavasario šventę puošė aktorės Dalios Jankauskaitės skaitytos išeivijos poeto H. Radausko ir kitų poetų  eilės ir Elektrėnų  kapelos ,,Runga“ dalyvių Rūtos Chveduk ir Vido Dainio atliekami romansai.

Nuoširdžiai dėkojame Elektrėnų savivaldybės viešajai bibliotekai už bendradarbiavimą.

Iki kitų susitikimų Abromiškių svirne !

 

                                            Elektrėnų sav. literatūros ir meno muziejaus

Fondų saugotoja Eglė Dambrauskienė