VI-ojo respublikinio mokinių piešinių konkurso „Senų daiktų istorijos“ 2015 m. baigiamasis renginys vyko muziejuje

Jaunosios kartos meniniame, kultūriniame ugdymo procese svarbią reikšmę turi tautos šaknų, tradicijų, kūrybos pažinimas ir suvokimas. Taip formuojama tautinė savimonė. Siekiant, kad mokiniai gerbtų supančią aplinką ir tautos kultūrinį palikimą, Vievio meno mokykla 2015 m. organizavo jau  VI respublikinį mokinių piešinių konkursą “Senų daiktų istorijos”. Konkurse dalyvavo mokiniai iš 72 mokyklų, atsiuntė 740 piešinių, juos ruošė 106 mokytojai. Dalyviai buvo suskirstyti į grupes pagal amžių. 7-10 metų mokiniai atsiuntė 243 piešinius. Iš jų 25 tapo laureatais, o 13 – diplomantais. Aktyviausiai dalyvavo 11-14 metų jaunieji dailininkai, kurie atsiuntė 390 piešinių. 33 mokiniai tapo laureatais ir 32 – diplomantais. Vyriausiųjų, 15-19 metų amžiaus grupėje atsiųsti 107 piešiniai. 18 autorių tapo laureatais, 13 – diplomantais. Piešinius vertinusi komisija iš viso atrinko 76 laureatus ir 58 diplomantus, nugalėtojais tapo 134 mokiniai.

Konkurso organizatoriai: Vievio meno mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, dailės mokytoja ekspertė Adelė Kasputienė ir Vievio meno mokyklos dailės mokytojas metodininkas Augenis Kasputis.

2015 lapkričio 27 dieną Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejuje įvyko baigiamasis renginys. Jame gausiai dalyvavo mokiniai su tėveliais, mokytojais iš Vilniaus, Kauno, Trakų, Zarasų rajono, Kaišiadorių, Lentvario, Vievio ir kt. Šventę savo dalyvavimu pagerbė ir padėkas nuo LR Seimo narės Dangutės Mikutienės įteikė padėjėja Gelena Drungilienė, Elektrėnų savivaldybės administracijos vadovai: Elektrėnų savivaldybės vicemeras A. Vyšniauskas, mero patarėjas Vaidas Andriejauskas, Bendrojo skyriaus vyr. specialistė Ramutė Strebeikienė. Padėkas ir dovanėles nuo savo įstaigų įteikė Elektrėnų Švietimo skyriaus vedėja Ramunė Veronika Sadauskienė, vyr. specialistė Giedrė Ignatavičienė, Švietimo paslaugų centro direktorė Vida Mikalajūnienė, Elektrėnų sav. literatūros ir meno muziejaus direktorė Jurgita Chmieliauskienė. Renginį vedė ir intarpuose tarp apdovanojimų grojo Vievio meno mokyklos smuiko mokytojas, kompozitorius Veslav Sobieski, vyr. koncertmeisterė Gražina Petrauskaitė,  mokinys Lukas Jančiauskas.

Konkurse apdovanotų moksleivių piešiniai sugulė 2015 metų kataloge. Dėkojame rėmėjams, be kurių nebūtų katalogo, gražaus renginio, dovanų nugalėtojams: Elektrėnų savivaldybės administracijai, LR Seimo narei D. Mikutienei, Elektrėnų Švietimo skyriaus vedėjai R. V. Sadauskienei, Elektrėnų švietimo paslaugų centro direktorei V. Mikalajūnienei, UAB „Insema“ direktoriui Sergej Miloserdov.

Visus moksleivius nuoširdžiai sveikiname ir dėkojame  jų mokytojams.

Laureatų darbus galite pasižiūrėti čia

« 2 »

Nuotraukos Augenio Kaspučio