Netektis

Gruodžio 4 d. mirė 84 metų sulaukusi skulptorė, Sofijos ir Konstantino Čiurlionių anūkė Dalia Ona Zubovaitė-Palukaitienė. Dalia buvo viena iš Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejaus įkūrėjų. Net šešiolika skulptorės sukurtų rašytojų bareljefų puošia muziejaus kiemelį. Muziejaus kolektyvas reiškia nuoširdžią užuojautą artimiesiems.