Lietuvių kalbos šventė Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejuje

 

Kovo 2-ąją Elektrėnų sav. literatūros ir meno muziejuje vyko Lietuvių dienoms skirta lituanistinė konferencija. Joje dalyvavo mokytojai ir mokiniai iš Elektrėnų, Vievio, Kietaviškių. Į konferenciją taip pat atvyko garbūs svečiai iš Vilniaus – Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas A. Antanaitis, Valstybinės kalbos inspekcijos viršininkas D. Smalinskas ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narė, Lietuvių kalbos instituto Terminologijos centro vadovė dr. A. Auksoriūtė.

Konferenciją ,,Kodėl vis dar kaip reikiant nemokame bendrinės kalbos (Pr. Skardžius, 1937 m.)“  pradėjo „Versmės“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė V. Dobrovolskienė. Ji susirinkusiems trumpai priminė jau tradicija tapusių konferencijų istoriją ir pasidžiaugė, jog muziejuje vyksta jau trečioji konferencija, tapusi vienu iš Lietuvių kalbos dienų renginių, o iš viso muziejuje jau penkerius metus vyksta lituanistų konferencijos.

Sveikinimo žodžius konferencijos dayviams tarė Elektrėnų savivaldybės administracijos atstovai – Elektrėnų sav. vicemeras A. Vyšniauskas ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Dž. Dagys. Svečiai iš Vilniaus ragino nebijoti suklysti, nes klaidos skatina tobulėti. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas A. Antanaitis atkreipė dėmesį, jog XXI a. nebėra vienos bendrinės kalbos. Galima kalbėti apie bendrinę rašytinę, informacinių technologijų, socialinių tinklų ir pan. kalbas. D. Smalinskas – Valstybinės kalbos inspekcijos viršininkas- džiaugėsi, jog konferencijoje dalyvauja ne tik mokytojai, bet ir mokiniai. Jis atkreipė dėmesį, jog kalbos nemokėjimas gali sukelti įvairių nesusipratimų.

Konferencijai prasidėjus, Literatūros ir meno muziejaus darbuotoja, muziejininkė E. Dambrauskienė pristatė parodą ,,Šimtmečio žingsnių aidas kalboje ir knygose“. Ąžuolyno progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė D. Balčėnienė savo pranešime kvietė didžiuotis savo gimtaja kalba ir jos teikiamomis raiškos priemonėmis. Autorė taip pat pastebėjo, jog keičiantis laikui, keičiasi ir kalbos raiškos būdai ir priemonės, jaunimo rašytinėje kalboje vis labiau įsigali trumpiniai, o neretai žodžius pakeičia įvairūs simboliai, vadinamieji emoji, arba jaustukai.

Epistolinį žanrą tyrinėjo ir aptarė Elektrėnų PMC lietuvių k. mokytoja metodininkė A. Jokšienė. Pranešimo autorė pastebėjo, jog laiškuose atsispindi istorinis kontekstas, o lietuvių kalbos vartojimo problema buvo aktuali visais laikais. Gausus svetimybių ir skolinių vartojimas atspindi žmonių mąstymo nuosmukį. Kita vertus, kalba negali gyvuoti be kitų kalbų įtakos – teigė Elektrėnų ,,Versmės“ gimnazijos lietuvių k. mokytoja metodininkė L. Ručinskienė. V. Dobrovolskienė neabejojo, jog lietuvių kalba bus gyva ir po šimto metų. Tą įrodė istoriniai sunkumai, su kuriais mūsų gimtąjai kalbai jau teko susidurti, pvz., patirti vokiečių, rusų ar lenkų kalbos įtaką, tačiau kalba išliko. Tyrimus apie svetimybių ir frazeologizmų vartojimą mokinių ir jų tėvų kalboje pristatė Vievio gimnazijos lietuvių k. mokytoja metodininkė A. Barauskienė.

„Versmės“ gimnazijos gimnazistai G. Kelpšaitė ir M. Žarnauskaitė bei K. Markina ir D. Kijanskas savo pranešimuose kalbėjo apie lietuvių kalbos ir sanskrito kalbų sąsajas. Lietuvių kalbos įdomybes apžvelgė R. Jerašaitė ir K. Gaidukovas. G. Morkūnaitė – Elektrėnų PMC moksleivė – pristatė atliktą projektą apie bendraamžių internetinės kalbos vartojimą. Ji pastebėjo, jog žinučių kalba veikia rašytinę kalbą, pvz., pradedama rašyti netaisiklingai, nenaudojant nosinių raidžių. Lietuvių k. istoriją nuo pirmųjų gramatikų ir žodynų išleidimo iki lietuvių kalbos tapimo valstybine kalba apžvelgė Vievio gimnazijos gimnazistas A. Sabaitis. V. Gudeliauskaitė ir J. Žigutis savo pranešime akcentavo, kuo graži ir kuo išskirtinė lietuvių kalba. 

Konferencijai baigiantis  Elektrėnų savivaldybės vyr. kalbos tvarkytoja R. Moškienė padėkojo konferencijos organizatoriams už jau tradicija tapusį renginį ir pasidžiaugė savivaldybėje vykstančia lietuvių kalbos švente. 

Kovo 9 dieną Literatūros ir meno muziejuje vyks antroji konferencija „Nebūtume šiandien nepriklausomi, jei aušrininkai ir varpininkai… nebūtų pažadinę apmirusios tautos“ ( A. Smetona). Kviečiame 12 val. pasiklausyti mokinių ir mokytojų bei spaudos darbuotojų pranešimų.

                                          

                                           Elektrėnų sav. literatūros ir meno muziejaus muziejininkė. E. Dambrauskienė