Laisvės gynėjams atminti

…tą naktį jūs atskridote į mirtį-
jauni, tačiau dvasia taip dideli…
 
 
S. Račiūnas