Kovo 16 d. – Knygnešio diena

                     Ipolito Užkurnio skulptūra “Vargo mokykla” 

KNYGNEŠIUI

Tylu tylu, net šunys nesuamsi.
Juoda kaip anglys gūduma nakties,
O tu brendi per tą švininę tamsą,
Priglaudęs Žodį – knygą prie širdies

O pėdomis būrys žandarų seka
Su šautuvais, į priekį atkištais,
Jau tavo jėgos visiškai išseko,
Ir laša prakaitas lašais karštais.

Tarytum kraujas ryto žaros švinta,
Nužerdamas aplink laukus plačius,
Tave, žvangiom grandinėm surakintą,
Kareiviai daužo buožėm per pečius.

Ir teks išeiti Sibiro golgotas,
Ir nežinia, ar grįši dar kada...
O Žodi tu, lietuviškas, žaizdotas,
Kada išmuš tau laisvės valanda!?

                Simas Račiūnas