Integruotos istorijos pamokos

Kovo 27-28 dienomis muziejuje vyko integruotos istorijos pamokos 5 kl. moksleiviams (mokyt. D. Vileikienė) apie Lietuvos nepriklausomybės šauklius. Užsiėmimuose mokiniaiklausėsi pasakojimo apie J. Basanavičiaus, G. Petkevičaitės-Bitės, V. Kudirkos ir Žemaitės biografijas, skaitė V. Kudirkos verstos pasakėčios fragmentą, svarstė, ar šių šviesuolių keltos idėjos yra aktualios dabar, ko galima pasimokyti iš šių asmenų gyvenimo ir kokių klausimų būtų įdomu paklausti.