In memoriam rašytojui Henrikui Algiui Čigriejui …

cigriejus

(1933 03 06 – 2016 07 01)

Sekmadienio vakarą skirsim praėjusiam laikui –
Tiems žmonėms; jų jau niekad pasauly
Nebesueisim ant sniego; ir ant žolės nesutiksim,
Tik per sambrėškį dar padainuosim jų dainą.

H. Čigriejus  „Sekmadienio vakaras“

Henrikas Čigriejus gimė 1933 metų kovo 6 dieną Vidugiriuose, Pasvalio rajone. Baigęs Saločių vidurinę mokyklą 1953 metais įstojo į Vilniaus universitetą, kuriame 1958 metais baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas. Nuo 1960 iki 2003 metų dėstė lietuvių literatūrą, estetiką ir kultūros istoriją Vilniaus aukštesniojoje kooperacijos mokykloje (dabar – Vilniaus kooperacijos kolegija).

Pirmuosius eilšraščius spaudoje paskelbė 1957 metais, vėliau kūrinius publikavo įvairiuose žurnaluose, almanachuose, antologijose ir rinktinėse. Pirmąją knygą – eilėraščių rinkinį „Metų šviesos“ išleido 1971 m. Antrasis rinkinys – „Nedylanti lauko delčia“ – pasirodė 1977 m. Per savo gyvenimą rašytojas išleido dvylika poezijos rinkinių. 1996 metais Henrikas Čigriejus kaip prozininkas debiutavo novelių rinkiniu „Vieškeliukas pro dobilus“.  Vėliau išleido dar keletą prozos knygų. Naujausia ir paskutinė rašytojo knyga – novelių rinkinys „Savi ir pažįstami“.Henriko Čigriejaus kūryba versta į įvairias kalbas ir įvertinta garbingiausiomis Lietuvos literatūrinėmis premijomis –Jotvingių, “Poezijos pavasario“, J. Paukštelio, P. Cvirkos, Žemaitės, D. Poškos, A. Miškinio, G. Petkevičaitės-Bitės ir kitomis. 2004 metaisrašytojas buvo apdovanotas Lietuvos Respublikos Vyriausybės meno premija, o 2011 metais jam buvo skirta Nacionalinė kultūros ir meno premija už donelaitišką gyvenimo refleksiją šiuolaikinės lyrikos kalba, už žodžio ir etikos dermę.