Duomenys apie reorganizuojamą biudžetinę įstaigą

Duomenys apie reorganizuojamą biudžetinę įstaigą, kuri kaip biudžetinė įstaiga po reorganizavimo baigs veiklą:  

  1. pavadinimas – Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus;
  2. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;
  3. buveinė – Rungos g. 24, Elektrėnai;
  4. juridinio asmens kodas – 300002463;
  5. duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre (registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras).

Duomenys apie reorganizavime dalyvaujančią biudžetinę įstaigą, kuri kaip biudžetinė įstaiga po reorganizavimo tęs veiklą:  

1.1.           pavadinimas – Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka; 

1.2.           teisinė forma – biudžetinė įstaiga; 

1.3.           buveinė – Draugystės g. 2, Elektrėnai; 

1.4.           juridinio asmens kodas – 188207697; 

1.5.           duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre (registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras). 

Reorganizavimo būdas – prijungimas. Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus, kuris po reorganizavimo baigsia savo veiklą kaip juridinis asmuo, prijungiamas prie Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos, kuri perims visą Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejaus turtą, teises ir pareigas.  

Po reorganizavimo pasibaigianti biudžetinė įstaiga – Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus. 

Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka.  

Elektrėnų savivaldybės viešajai bibliotekai visos reorganizuoto Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejaus teisės ir pareigos pereina nuo 2024 m. sausio 1 d.  

Su reorganizavimo sąlygų aprašu, po reorganizavimo veiksiančios įstaigos Elektrėnų savivaldybės viešoji bibliotekos pakeistų nuostatų projektu, su Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejaus praėjusių penkerių finansinių metų finansine atskaitomybe bei su Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos praėjusių penkerių finansinių metų finansine atskaitomybe galima susipažinti Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos internetinėje svetainėje (https://www.esvb.lt/administracine-informacija/reorganizavimo-salygos/), Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejaus internetinėje svetainėje (https://www.elektrenumuziejus.lt/reorganizavimo-salygos/).