Akimirkos iš piešinių parodos “Lietuviško žodžio keliu” atidarymo

Gegužės 5 d. Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejuje vyko moksleivių piešinių konkurso darbų parodos ,,Lietuviško žodžio kelias“ atidarymas. Renginys buvo skirtas Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai. Jame dalyvavo Švietimo paslaugų centro specialistė Ana Pupininkienė, parodos organizatoriai Augenis ir Adelė Kaspučiai, Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos gimnazistai su lietuvių kalbos mokytoja – eksperte, Elektrėnų literatų klubo „Strėva“ pirmininke Vilija Dobrovolskiene, Nijolė Ustilienė – Elektrėnų literatų klubo ,,Strėva“ narė bei vieno žymiausių Elektrėnų krašto knygnešio Motiejaus Grybausko proanūkė, literatė Ona Kulbokienė ir laikraščio ,,Elektrėnų kronika“ redaktorė Julija Kirkilienė.

Parodos atidarymą pradėjusi muziejaus direktorė Jurgita Chmieliauskienė pastebėjo, kad muziejus savo tematika labai artimas kalbai ir kultūrai bei pasidžiaugė gražiu bendradarbiavimu su Vievio meno mokykla. Ji taip pat trumpai priminė spaudos draudimo laikotarpį ir lietuvybės puosėlėtojo P. Višinskio pastangas panaikinti šį draudimą.

Konkurso sumanytojo, Vievio meno mokyklos mokytojo A. Kaspučio teigimu – tikroji parodos iniciatorė – A. Pupininkienė. Mokytojas papasakojo, jog mažiausiųjų grupė (5-9 m.) vaizdavo lietuviškas raides. Vyresnieji (10-14) piešė lietuviškus vardus, o patys vyriausieji (15-19 m.) – literatūrinį tekstą. Konkursui buvo atsiųsta 119 darbų iš Elektrėnų savivaldybės mokyklų. Vertinimo komisijoje, be dailės mokytojų, dar buvo ir lietuvių kalbos mokytoja, kuri vertino mokinių raštingumą. Baigdamas parodos pristatymą, mokytojas teigė, jog iš vaikų piešinių ir suaugusiems galima pasisemti idėjų. Savo kalbą A. Kasputis iliustravo mokinių piešinių videopristatymu.

Švietimo paslaugų centro specialistė A. Pupininkienė papasakojo apie tai, kaip gimė idėja surengti piešinių konkursą lietuviško žodžio tematika. Ji taip pat padėkojo mokytojams A. ir A. Kaspučiams už profesionalumą įgyvendinant šią idėją.

Savo mintimis apie tai, kodėl yra svarbi gimtoji kalba bei kuo svarbūs knygnešiai, išsakė Elektrėnų Versmės I-os klasės gimnazistai, vad. mokytojos – ekspertės V. Dobrovolskienės.

Knygnešio M. Grybausko proanūkė O. Kulbokienė dalijosi prisiminimais apie savo prosenelį. Papasakojo, kaip buvo gabenama ir kur slepiama slaptoji spauda, bei paskaitė savo kūrybos eilėraštį apie lietuvių kalbą.

Savo sielose auginti kūrybos angelus linkėjo literatė N. Ustilienė. Ji taip pat paskaitė ekspromtu sukurtas eiles, skirtas gimtajai kalbai.

Spaudos atstovė J. Kirkilienė pasakojo apie nepriklausomos žiniasklaidos istoriją ir misiją Lietuvoje.

Parodos atidarymo metu buvo išrinktas gražiausias, spalvingiausias ir įpūdingiausias piešinys. Publikos simpatijų titulai atiteko Enrikos Nesterovaitės piešiniui ,,Beribė“ ir Kęstučio Dzetlausko piešiniui ,,Vėliava“.

Baigdama renginį, muziejaus direktorė J. Chmieliauskienė ragino neužmiršti kalbai žiaurios praeities bei palinkėjo saugoti savo kalbą, nesvarbu kur bebūtume.

Kviečiame aplankyti piešinių konkurso darbų parodą „Lietuviško žodžio kelias“ Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejuje.

Elektrėnų savivaldybės

literatūros ir meno muziejaus

muziejininkė Eglė Dambrauskienė