Šios savaitės sukaktuvininkai (rugpjūčio 22 – 28 d.)

Alfonsas Maldonis

1929 08 22 (poetas, vertėjas, visuomenės veikėjas)

Liudas Gira

1884 08 27 (poetas, dramaturgas, kritikas, publicistas, vertėjas)

Kur sapnų grožybė,
Kur svajonės tos?
Niekas nebvilioja
Jau širdies šaltos ...

Niekas nebvilioja,
Tik daina gaili
Iš krūtinės plaukia
Ten toli, toli...

Kur sapnų grožybė,
Kur gi laimė toj?
Nesužibo nūdien,
Gal sužibs rytoj?..

Šios savaitės sukaktuvininkai (rugpjūčio 15 – 21 d.)

Laurynas Ivinskis

Laurynas_Ivinskis

1810 08 15 (poetas, publicistas, vertėjas, pirmojo lietuviško kalendoriaus leidėjas, liaudies švietėjas)

Nespjauk ing vandeni, nes kada i’spjausi, Tan pati atsisukes, sugertė gausi.

Lauryno Ivinskio paskelbtos patarlės ir priežodžiai iš leidinio „Kalendorius arba metu skaitlus ukiszkas ant metu nuog užgimima Vieszpaties 1831, metu paprastunju…” Kalba netaisyta 

Jonas Mačiukevičius

file13598823_maciukevicius

2016 08 17 (poetas, prozininkas, visuomenės ir politinis veikėjas)

Šios savaitės sukaktuvininkai (rugpjūčio 8 – 14 d.)

Birutė Pūkelevičiūtė

Pukeleviciute_Birute_foto

1923 08 12 (poetė, prozininkė, dramaturgė)

   PAVASARĖJANT

       Žalius malūnus suka švilpaudamas vėjas –
 Žali malūnai įbridę iki kelių minkšton, šilton  žolėn.
Liepsnoja saulės kamuolys ant auksaplaukio
milžino delnų, įkaitę ežerai nesutelpa kran-
tuose, o nešienautos pievos ūžia tartum ma-
rios – ir pienu, ir medum.
Tai kelia savo vestuves šviesus gegužis, ir
girtos bitės vakarais nebeatranda avilių...
Eiva į girią.
Čia tylu:
Juodos eglių šakos svyra iki žemės. Nečiulba
pokaičio sumigę paukščiai – tik tankumyne
garsiai plaka didelė miškų širdis.
Girdi?
Jos dūžiai sunkūs ir neramūs.


       Birutė Pūkelevičiūtė. Metūgės: eilėraščiai. – Toronto: Baltija, 1952.

Šios savaitės sukaktuvininkai (liepos 25 – 31 d.)

Paulius Jurkus

P.Jurkui_100_pic

1916 07 29 (rašytojas, poetas , žurnalistas)

KLEVAI PRIE VARTŲ

KUR JŪS, klevai, svajonės mano metų,
Draugai brangiausi tų jaunų dienų,
Ir mano liūdesio, vargų verpetų,
Kada šaukiau: tik jum aš gyvenu!
Dažnai sapne aš aplankau trobelę,
Prie vartų stovinčius kuplius klevus;
Ant kelio paberta gelsva smiltelė,
Ir ten aš vaikštau jaunas ir guvus.
Buvau namų dalis — tas laimingasis—
Klevų žiedai man krito ant pečių,
O virtine per dangų traukė žąsys:
Mes džiaugėmės, sulaukę čia svečių!
Bet likome svečiai tik mes, ne žąsys,
Mes likome paklydę tremtiniai,
Mus apverkė berželis, tas mažasis, —
Vakarėj saulėj raudo tvenkiniai…
Prie vartų liko tik klevai didingi,
Kad šauktų jie mane daina sava.
Jūs man brangiausi, broliai reikalingi —
Jūs mano žemė — mano Lietuva!
* * *
Kur jūs, klevai, svajonės mano metų,
Sargai brangiausiųjų jaunų dienų,
Ir mano liūdesio, vargų verpetų,
Ir vėl šaukiu: tik jum aš gyvenu.

1992.VII.9
Eilėraščiai iš spaudai parengto rinkinio Klevai prie vartų

Šios savaitės sukaktuvininkai (liepos 18 – 24 d.)

Gintaras Patackas

patackas

1951 07 18 (oetas, vertėjas, prozininkas, dramaturgas)

Raida

Tiek daug trivialumo mūsų amžiuj
Kurį sukūrė braškančios echidnos
Tiek netvarumo rūmų statiny
Nuo Dekalogo ligi filologo
Kad fobijos ir prietarai atgyja
Ir konstitucija mūs neapsaugos
Anei konfucionizmas konformistų
Tik raidė Memorandumo pirma