Šios savaitės sukaktuvininkai (rugsėjo 19 – 25 d.)

Juozas Tumas - Vaižgantas

juozas-tumas-vaizgantas-kaunas-1923-maironiomuziejus-lt-nuotr

1869 09 20 (rašytojas, spaudos darbuotojas, literatūros istorikas, kritikas, visuomenės veikėjas, pedagogas, kunigas)

“Toks jau lietuvių būdas: kai du vaidijasi, nors užsimuštinai mušasi, trečias bėga šalin, kad jam iš abiejų nekliūtų arba, vienam negyvam likus, kad liudytoju nereiktų būti.” ― Juozas Tumas-Vaižgantas, Dėdės ir dėdienės

Aidas Marčėnas

marcenasa

1960 09 24 (poetas, kritikas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys, Nacionalinės premijos laureatas)

Meno terapija muziejuje

   piesimas

Psichinės sveikatos ugdymas ypač prasmingas vaikystėje ir paauglystėje, kuomet formuojasi vertybės, žmogaus pasaulėjauta, elgsenos stereotipai. Vaikų psichinės sveikatos ugdymas prasideda šeimoje ir tęsiasi ugdymo įstaigose, iš kurių svarbiausią vietą užima mokykla. Elektrėnų sav. literatūros ir meno muziejus ir Elekrėnų Ąžuolyno progimnazija rugsėjo mėnesį pradeda projektą „Esu emociškai stiprus ir sveikas“, kuris skirtas stiprinti mokinių psichinę sveikatą naudojant įvairias meno terapijos rūšis, išmokti reikšti savo emocijas žodžiu, o ne agresijos išraiška. Toliau skaityti Meno terapija muziejuje

Šios savaitės sukaktuvininkai (rugpjūčio 22 – 28 d.)

Alfonsas Maldonis

1929 08 22 (poetas, vertėjas, visuomenės veikėjas)

Liudas Gira

1884 08 27 (poetas, dramaturgas, kritikas, publicistas, vertėjas)

Kur sapnų grožybė,
Kur svajonės tos?
Niekas nebvilioja
Jau širdies šaltos ...

Niekas nebvilioja,
Tik daina gaili
Iš krūtinės plaukia
Ten toli, toli...

Kur sapnų grožybė,
Kur gi laimė toj?
Nesužibo nūdien,
Gal sužibs rytoj?..

Šios savaitės sukaktuvininkai (rugpjūčio 15 – 21 d.)

Laurynas Ivinskis

Laurynas_Ivinskis

1810 08 15 (poetas, publicistas, vertėjas, pirmojo lietuviško kalendoriaus leidėjas, liaudies švietėjas)

Nespjauk ing vandeni, nes kada i’spjausi, Tan pati atsisukes, sugertė gausi.

Lauryno Ivinskio paskelbtos patarlės ir priežodžiai iš leidinio „Kalendorius arba metu skaitlus ukiszkas ant metu nuog užgimima Vieszpaties 1831, metu paprastunju…” Kalba netaisyta 

Jonas Mačiukevičius

file13598823_maciukevicius

2016 08 17 (poetas, prozininkas, visuomenės ir politinis veikėjas)

Šios savaitės sukaktuvininkai (rugpjūčio 8 – 14 d.)

Birutė Pūkelevičiūtė

Pukeleviciute_Birute_foto

1923 08 12 (poetė, prozininkė, dramaturgė)

   PAVASARĖJANT

       Žalius malūnus suka švilpaudamas vėjas –
 Žali malūnai įbridę iki kelių minkšton, šilton  žolėn.
Liepsnoja saulės kamuolys ant auksaplaukio
milžino delnų, įkaitę ežerai nesutelpa kran-
tuose, o nešienautos pievos ūžia tartum ma-
rios – ir pienu, ir medum.
Tai kelia savo vestuves šviesus gegužis, ir
girtos bitės vakarais nebeatranda avilių...
Eiva į girią.
Čia tylu:
Juodos eglių šakos svyra iki žemės. Nečiulba
pokaičio sumigę paukščiai – tik tankumyne
garsiai plaka didelė miškų širdis.
Girdi?
Jos dūžiai sunkūs ir neramūs.


       Birutė Pūkelevičiūtė. Metūgės: eilėraščiai. – Toronto: Baltija, 1952.