Kovo 16 – knygnešio diena

“Nuliūsti reikia ir mums, lietuviams, jog da pora vyrų prisidės prie verginamųjų ir žudomųjų; už ką? ar už nusidėjimus: vagystę, skriaudą, mušimą? Ne! tiktai už tą, jog lietuviai skaityti ir apsišviesti nori. Tegul duoda spaudą – tokie „nusidėjėliai“ išnyks. Lietuviams geras tai pamokinimas: jei nenori persekiojimų, tepuola iš visų kraštų prašyti, reikalauti sugrąžinimo spaudos, kad galėtų jau ant galo be baimės vežties su savimi knygas ir jas skaityti.”

Juozas Tumas-Vaižgantas

Sveikinimas Kovo 11-osios proga

Laisvė tai siela, kuri gaivina mano Tėvynę. Nėra Laisvės – nėra nei Tėvynės, nėra Tėvynės – nebus nei Laisvės. 

                                                                                                                                                            J. Tumas – Vaižgantas

Atrastasis Vaižgantas

    Kovo 1 d. Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejuje vyko tradicinė tarptautinė lituanistinė konferencija, skirta Lietuvių kalbos dienoms. Jų metu visoje Lietuvoje organizuojami renginiai skirti gimtosios kalbos sklaidai, prestižo didinimui ir išsaugojimui. Šių metų konferencija muziejuje buvo skirta 150-sioms Vaižganto gimimo metinėms.

Toliau skaityti Atrastasis Vaižgantas

Lietuvių kalbos dienų renginys. Konferencija „Rašymas kaip kalbėjimas Vaižganto kūryboje ir/arba šiandieninėje kalboje“

   Ketvirtą kartą visoje Lietuvoje ir užsienyje vyksta Lietuvių kalbos dienos. Vasario 16 – kovo 11 d. organizuojama daugybė renginių – kalbos konkursų, viešų paskaitų, diskusijų. Jų tikslas – skatinti lietuvių kalbos sklaidą Lietuvoje ir užsienyje, telkti užsienio lietuvių bendruomenes, stiprinti lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją, kelti lietuvių kalbos prestižą.  Ta proga Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus organizuoja konferenciją „Rašymas kaip kalbėjimas Vaižganto kūryboje ir/arba šiandieninėje kalboje“ .

 Konferencija vyks šių metų kovo 1 d. Renginio pradžia 12 val.

Renginio programą, galite atsisiųsti paspaudę čia.

Maloniai kviečiame!